Ingeniería y tecnología agroalimentaria

Actualización de la normativa reguladora de las SAT en Cataluña

El Govern ha aprovat un nou Decret sobre les societats agràries de transformació (SAT) de Catalunya, que estableix les adaptacions necessàries per millorar el funcionament d’aquestes societats, per millorar-ne la qualitat i per fer més àgil el Registre de les SAT.En aquest sentit, la nova regulació flexibilitza alguns requeriments, té en compte la base familiar de moltes SAT, completa el contingut mínim dels estatuts i estableix la documentació que les SAT i les associacions de SAT han de remetre periòdicament al Registre, adaptant-la a l’objectiu de simplificació administrativa.

C. Sant Pau, 153 de Figueres (Girona, Alt Empordà) Telèfon: 972 675 842 / Fax: 972 675 832 - INFO@CONSULTORSAGRARIS.COM