Ingeniería y tecnología agroalimentaria

Acreditación en la venta de proximidad de productos agroalimentarios

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha publicat una normativa per impulsar la venda de proximitat de productes agroalimentaris, permetent la identificació dels productes així comercialitzats com a procedents d’una explotació agrària ubicada a Catalunya.Per aquesta finalitat, s'ha creat un logotip específic que simbolitza el recorregut de la venda i acaba amb quatre ratlles que representen el territori protagonista d’aquesta venda de proximitat. El logo podrà ser utilitzat per identificar i promocionar els productes i establiments de comercialització de proximitat.

Objecte
La nova normativa té per objecte l’acreditació voluntària dels productors o agrupacions de productors agraris que venen la producció pròpia o els seus productes d’elaboració pròpia directament als consumidors o a establiments minoristes i de restauració.

C. Sant Pau, 153 de Figueres (Girona, Alt Empordà) Telèfon: 972 675 842 / Fax: 972 675 832 - INFO@CONSULTORSAGRARIS.COM