Ingeniería del territorio y medio ambiente

Cambios en la normativa sobre establecimientos de alojamiento turístico

El Decret159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic suposa una actualització i la simplificació de la normativa sobre establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic a Catalunya.

Leer más...

Plan para la renovación de tractores

Tal com informàvem fa uns mesos, el Ministeri d'Agricultura té previst impulsar durant l’any 2014 un programa específic per fomentar la renovació del parc de maquinària agrícola, incloent els tractors i altre maquinària autopropulsada, que s'anomenarà pla PIMA TERRA (Pla d'Impuls al Medi Ambient).

Leer más...

Ganadería ecológica en pequeño formato

La ramaderia intensiva tradicional està immersa en un procés de lenta transformació, motivada, per exemple, per l’encariment de determinats factors de producció, com l’energia i els pinsos, però també per les noves condicions de benestar animal imposades per la Comissió Europea, sense oblidar les dures exigències mediambientals i les dificultats administratives per a la posada en funcionament de noves activitats pecuàries.

Leer más...

C. Sant Pau, 153 de Figueres (Girona, Alt Empordà) Telèfon: 972 675 842 / Fax: 972 675 832 - INFO@CONSULTORSAGRARIS.COM