Asesoramiento Agrario

Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Agricultura

La Conferència Sectorial d'Agricultura va acordar el passat dia 20 de gener la distribució de 128.500.000 euros per a la reestructuració i reconversió de la vinya el 2014, dels quals 9.157.020 euros es quedaran a Catalunya per fer front a les necessitats de convocatòria d'ajuts recentment oberta.

Leer más...

Ayudas a los planes de reestructuración de la vid

El Departament d'Agricultura ha publicat una Ordre reguladora dels ajuts dels Plans de Reestructuració i reconversió de la Vinya per al període 2014-2018. A la mateixa disposició es convoquen aquests ajuts per a la campanya 2014.

Leer más...

Conceptos computables en la base de cotización al régimen general de la seguridad social

El Reial decret llei 16/2013, de 20 de desembre, ha introduït importants modificacions en la determinació de la base de cotització al règim general de la seguretat social.

Leer más...

C. Sant Pau, 153 de Figueres (Girona, Alt Empordà) Telèfon: 972 675 842 / Fax: 972 675 832 - INFO@CONSULTORSAGRARIS.COM