Consultoria Tècnica Agrària

Oficina Col·laboradora del Departament d'Agricultura Alimentació i Acció Rural.
Oficina acreditada d'Assessorament Integral Agrari i Rural del Departament d'Agricultura Alimentació i Acció Rural


  • Projectes d'instal.lacions agrícoles i ramaderes. (Obra nova i legalització)
  • Gestió d'expropiacions (carreteres, serveis, TGV)
  • Assessorament general sobre planejament i ordenació del territori
  • Assessorament i tramitació de subvencions del D.A.R. (DUN, Pla Reestructuracio de la Vinya, etc)
  • Valoracions i informes pericials
  • Topografia
  • Assegurances agràries (AGROSEGURO) i generals

Actualitat

C. Sant Pau, 153 de Figueres (Girona, Alt Empordà) Telèfon: 972 675 842 / Fax: 972 675 832 - INFO@CONSULTORSAGRARIS.COM