Assessorament Agrari

Acords de la Conferència Sectorial d'Agricultura

La Conferència Sectorial d'Agricultura va acordar el passat dia 20 de gener la distribució de 128.500.000 euros per a la reestructuració i reconversió de la vinya el 2014, dels quals 9.157.020 euros es quedaran a Catalunya per fer front a les necessitats de convocatòria d'ajuts recentment oberta.Catalunya és la tercera CCAA que rebrà més fons, amb un 7,1% del total, per darrera de Castella-La Manxa i Extremadura, amb el 52,7% i 10,8% del total, respectivament.

També es va acordar el repartiment de 5.510 drets de plantació de vinya procedents de la reserva nacional per a la campanya 2013-2014, que ha beneficiat a només 8 CCAA sol·licitants, entre elles Catalunya, que rebrà 487 hectàrees.

Aquesta superfície té caràcter provisional atès que haurà ser justificada a partir del procés de concessió de drets de plantació de vinya que es durà a terme durant la tardor de 2014.

C. Sant Pau, 153 de Figueres (Girona, Alt Empordà) Telèfon: 972 675 842 / Fax: 972 675 832 - INFO@CONSULTORSAGRARIS.COM