Assessorament Agrari

Acords de la Conferència Sectorial d'Agricultura

La Conferència Sectorial d'Agricultura va acordar el passat dia 20 de gener la distribució de 128.500.000 euros per a la reestructuració i reconversió de la vinya el 2014, dels quals 9.157.020 euros es quedaran a Catalunya per fer front a les necessitats de convocatòria d'ajuts recentment oberta.

Llegeix més...

Ajuts als plans de reestructuració de la vinya

El Departament d'Agricultura ha publicat una Ordre reguladora dels ajuts dels Plans de Reestructuració i reconversió de la Vinya per al període 2014-2018. A la mateixa disposició es convoquen aquests ajuts per a la campanya 2014.

Llegeix més...

Conceptes computables a la base de cotització al règim general de la seguretat Social

El Reial decret llei 16/2013, de 20 de desembre, ha introduït importants modificacions en la determinació de la base de cotització al règim general de la seguretat social.

Llegeix més...

C. Sant Pau, 153 de Figueres (Girona, Alt Empordà) Telèfon: 972 675 842 / Fax: 972 675 832 - INFO@CONSULTORSAGRARIS.COM